Toivontupa ry on tamperelainen yhdistys, joka tukee omaisuutensa vuosittaisella tuotolla lasten ja nuorten kristillissosiaalista työtä

Vastaamassa ajan haasteisiin

Toivontupa aloitti toimintansa vuonna 1919 perustamalla orpokodin Pispalaan. Sisällissodan jäljiltä Tampereella oli paljon orpoja lapsia. Toiminta oli täysin hyväntekeväisyyttä, kun maassa ei juuri sosiaaliturvaa ollut.

Kun Suomeen vähitellen tuli sosiaaliturva, muuttui orpokotitoiminta lastenkodiksi. Suurimmillaan Toivontuvalla oli kaksi lastenkotia. Tätä palveluliiketoimintaa harjoitettiin vuoteen 2017 saakka.

Yhdistys on muuttunut tukiyhdistystyyppiseksi toimijaksi, joka jakaa vuosittain omaisuutensa tuoton kristillissosiaaliseen lasten ja nuorten työhön.

Lapset ja nuoret keskiössä

Vaikka Toivontuvan lastenkotityö on päättynyt, niin yhdistys jatkaa alkuperäistä kutsumustaan tukemalla lasten ja nuorten työtä mm. Tampereen Vapaakirkkoseurakunnan kautta esim. tukemalla Ikurin Lähiötalotyötä, sekä muuta lasten ja nuorten työtä seurakunnan kautta.

Visio

Olla alueellisesti merkittävä kristillissosiaalisen toiminnan mahdollistaja ja tukija. Yhdistys keskittyy lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi tehtävään työhön.

Tukea kristillissosiaalisia palveluja, ohjelmia ja opintoja Suomessa ja muualla, jotka auttavat lapsia ja nuoria kasvamaan tasapainoisiksi aikuisiksi, sekä osallistua muunkin sosiaalisen toiminnan tukemiseen.

Missio

Arvot

Toisista välittäminen, rakkaudellisuus ja yksilöllisyys.

Orpolapsityö

Vuonna 2019 Toivontupa tukee SVK:n kummilapsitoimiston kautta Tansanian orpolapsien koulutushanketta, sekä Manna Edolan lastenkylän orpolapsien tuki- ja koulutustoimintaa Etiopiassa.

Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä, sekä kaksi varajäsentä; ensimmäinen varajäsen ja toinen varajäsen.

Hallituksen tehtävänä on luoda yhdistykselle kokonaisvaltainen, yhdistyksen toimintaa ohjaava strategia. Hallitus myös vahvistaa strategian, tarvittaessa päivittää strategiaa ja valvoo sen toimeenpanoa.

Tällä hetkellä yhdistyksen puheenjohtajana on Matti Niemelä ja hallitukseen kuuluu Raimo Rantanen (vpj.), Kari Kähäri, Marja-Liisa Pajunen (sihteeri), Anni Palmu ja Helena Simula. Varajäseninä toimivat Elisa Oinonen ja Markus Silvola. Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Juhani Touronen.

Yhteystiedot